Darmowy dostep do stron www

„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) korzystanie przez Abonentów ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w Wykazie ogłoszonym przez Ministra Cyfryzacji w dniu 18 maja 2020 r., nie wpływa na wykorzystanie przez Abonentów limitu transmisji danych w ramach wybranego przez Abonenta pakietu, chyba że Abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu międzynarodowego. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami najpóźniej z dniem 18 czerwca 2020 r., TeleGO Sp. z o.o. nie będzie rozliczać w ramach limitu transmisji danych w wybranym przez Abonenta pakiecie korzystania ze stron internetowych ujętych w Wykazie. W myśl przepisów w/w Ustawy nie stanowi to zmiany warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa na wykorzystanie przez Abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez Abonenta pakietu zamieszczamy w niniejszym dokumencie.